Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23


Välkommen att bli medlem i Mastansjöns Intresseförening!


Kostnad:


  • Enskild medlem: 150 kr/år


  • Familj: 300 kr/årBetala in medlemsavgiften via:


  • Bangiro: 412-3188
    • Ange: Ditt namn och adress.
  • SWISH kan nu användas för att betala medlemsavgiften, 1234721601

    • Ange: Ditt namn och adress.